Nguyễn Đình Thắng

Hành Động Đi Đôi Với Thành Quả

Xem kết quả: / 3
Bình thườngTuyệt vời 

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Phàm ở đời làm việc gì cũng phải mưu cầu thành quả vì không ai muốn làm những việc vô tích sự. Vác quốc ra đồng thì phải có ngày gặt lúa; học hành thì phải có ngày đỗ đạt; cất bước thì phải có ngày đến đích. Đó là thái độ thực tiễn phải có.

Sống Tỉ Như

Xem kết quả: / 4
Bình thườngTuyệt vời 

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Theo lời mời của LM Lê An Khang, tôi đến nói chuyện với giáo dân ở nhà thờ St. Pascal-Baylon, ở Montréal vào cuối tháng tư. Cuối buổi nói chuyện, một bác gái đứng tuổi đến bảo riêng với tôi rằng bác thích nhất là phần “sống tỉ như” mà tôi trình bày.

Chả là, trong phần hỏi đáp có người nêu hắc mắc là hiện nay người Việt ở hải ngoại hàng năm chuyển về Việt Nam 20 tỉ Mỹ kim để nuôi sống chế độ, có cách nào đối phó?

Vận Động Chính Sách: Quần Chúng và Hậu Trường

Xem kết quả: / 5
Bình thườngTuyệt vời 

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Chiến dịch thỉnh nguyện thư 30 ngày gởi Toà Bạch Ốc và cuộc vận động một ngày ở Quốc Hội có tác dụng ảnh hưởng chính giới Hoa Kỳ và đồng thời nâng ý thức của chính cộng đồng người Việt về vai trò quốc tế vận của mình. Như bất kỳ phương tiện nào, quốc tế vận chỉ phát huy tác dụng trong tay người biết sử dụng. Chúng ta cần thấu đáo cách sử dụng các hình thức vận động chính sách cho đúng việc, đúng lúc.

Tri Ân - Trả Ân

Xem kết quả: / 7
Bình thườngTuyệt vời 

Ts. Nguyễn Đình Thắng

(Viết phỏng theo lời phát biểu tại buổi lễ tưởng niệm ngày quốc hận và giỗ tổ Hùng Vương, tổ chức bởi Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Montréal, ngày 29 tháng 4 ở Montréal, Canada.)

Xin kính chào quý vị lãnh đạo và thành viên của tổ chức Công Đồng Người Việt Quốc Gia Montréal. Xin kính chào tất cả quý vị quan khách và đồng hương ở Montréal.

 

Góp Gió Thành Bão

Xem kết quả: / 3
Bình thườngTuyệt vời 

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Mục tiêu chiến lược là yếu tố cần để huy động tổng lực của đại khối. Khi một ngàn người cùng đưa thuyền ra biển và mạnh ai nấy chèo, thì càng chèo lại càng tản mác trên mặt biển mênh mông. Nhưng nếu trước khi ra biển có giao ước với nhau: “hãy nhắm Sao Bắc Đẩu”, thì mạnh ai nấy chèo họ vẫn sẽ tụ lại thành đoàn thuyền cùng tiến về một hướng. Mục tiêu chiến lược chính là Sao Bắc Đẩu ấy.

Trang 6 trong tổng số 10