Nguyễn Đình Thắng

Làm Việc Gốc

Xem kết quả: / 6
Bình thườngTuyệt vời 

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Người đang lún trong vũng lầy, muốn sống thì phải tự mở đường thoát. Muốn tăng triển vọng thì người ấy phải nhận diện những trở lực, trợ lực, và cơ hội để rồi liệu sức, nương thế mà từng bước thoát ra. Dân tộc Việt Nam muốn thoát cơn đại nạn hiện nay cũng phải làm y như vậy.

Muốn sống là yếu tố tiên quyết. Thiếu quyết tâm ấy thì người ta sẽ đầu hàng, an phận và buông xuôi trước khó khăn và thử thách. Đối với một dân tộc, quyết tâm ấy chính là tinh thần bất khuất và ý chí thăng tiến. Chúng xuất phát từ niềm tự tin mãnh liệt rằng mình có khả năng xoay đổi thời vận, vượt qua chướng ngại, và từng bước đi lên. Ngày xưa, Hội Nghị Diên Hồng được triệu tập chính là để thổi bùng lên niềm tự tin của cả dân tộc trước hiểm hoạ bắc thuộc. Niềm tự tin mãnh liệt ấy, cụ Phan Chu Trinh gọi là dân khí. Dân tộc Việt Nam đang bị suy nhược trầm trọng về dân khí.

Chúc Tết Năm 2012

Xem kết quả: / 2
Bình thườngTuyệt vời 

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Năm vừa qua là một năm cực kỳ đen tối cho dân tộc Việt Nam, với biết bao người con ưu tú của đất nước bị bắt bớ, tù đày, tra tấn, hãm hại; với thái độ bạc nhược của kẻ cầm quyền khi quốc thù Phương Bắc từng bước nuốt chửng giang sơn gấm vóc; với nỗi nhục quốc thể khi hàng trăm ngàn con dân Việt phải đi làm nô lệ, tôi đòi, nàng hầu trên khắp năm châu.

Trước Vận Nước, Không Thể Làm Việc Vặt -- Trách Nhiệm của Người Biết

Xem kết quả: / 9
Bình thườngTuyệt vời 

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Khi cây bị mục từ gốc, người làm vườn không thể chỉ lo tỉa lá đằng ngọn. Khi dân tộc đứng trước đại hoạ thì chúng ta không thể chỉ làm dăm ba việc cỏn con và cho thế là tròn trách nhiệm.

Dân tộc Việt Nam quả đang đứng trước đại hoạ về mọi mặt, từ đạo đức đến văn hoá, từ y tế đến xã hội, từ quyền con người đến tự do tôn giáo, từ nguy cơ mất độc lập đến hoạ diệt chủng các sắc dân thiểu số. Ấy vậy mà trong chúng ta có những người, những nhóm, những hội chủ trương chỉ làm chuyện vặt, chỉ tỉa lá sâu trên ngọn khi gốc cây đang mục rữa.

Chí Nhân và Đại Nghĩa

Xem kết quả: / 12
Bình thườngTuyệt vời 

Ts. Nguyễn Đình Thắng

(Viết phỏng theo buổi nói chuyện với cộng đồng Việt ở Edmonton, Canada, ngày 27/11/2011)

Xã hội bình ổn thì làm điều nhân nghĩa để cứu người sa cơ lỡ vận. Xã hội bĩ cực thì phải làm việc chí nhân và đại nghĩa để giải cứu cả một dân tộc.

Xã hội Việt Nam hỉện nay đang bị băng hoại ở mức trầm trọng, mà hậu quả là các vấn nạn như buôn phụ nữ và trẻ em, bóc lột người lao động, tham nhũng, giới chức lạm quyền, giáo dục xuống cấp, cách biệt giàu nghèo, ô nhiễm môi sinh, bất công xã hội, đạo lý suy đồi...  Toàn là những vấn nạn hệ thống, nghĩa là triệu chứng tái diễn và lan rộng với thời gian.

Buôn Người: Nhục Quốc Thể

Xem kết quả: / 8
Bình thườngTuyệt vời 

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Chính quyền có trách nhiệm, giới lãnh đạo biết tự trọng thì phải bằng mọi giá bảo vệ quốc thể. Chưa bao giờ trong lịch sử cận đại công dân Việt đi ra nước ngoài lại bị khinh rẻ như hiện nay.

Trong chuyến thăm Montréal gần đây, tôi được nghe một giáo sư đại học trẻ vừa trở lại Canada sau nhiều năm giảng dạy ở Singapore kể về nỗi nhục này: các nữ sinh viên Việt từng tâm sự với anh rằng họ không dám nhận mình là người Việt. Truyền thông Singapore lúc ấy đang chạy tin nóng về đường dây buôn phụ nữ từ Việt Nam sang Singapore với lời rao hàng: “bảo đảm còn trinh”.

Trang 7 trong tổng số 10