Nguyễn Đình Thắng

Đi Làm Việc Nghĩa Như Là Đi Buôn

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Người đi buôn phải tính toán kỹ lưỡng để có lời, phải lập kế hoạch kinh doanh để biết được số vốn đầu tư, thời kỳ huề vốn, và những yếu tố tạo lợi nhuận.

Trong việc phục vụ xã hội, ảnh hưởng đến bao mạng sống, thì người ta lại thường qua loa, thích đâu làm đó, rồi tính sau. Lẽ ra người làm việc nghĩa phải tính toán chi li hơn người đi buôn. Nếu thương gia chủ trương “một vốn bốn lời” thì người cán bộ xã hội phải nghĩ “một vốn bốn mươi lời” mới phải.

Mỗi năm ở Hoa Kỳ chỉ 3% tài sản quốc gia được dành cho các tổ chức thiện nguyện và tôn giáo để đối phó với trùng trùng điệp điệp các vấn đề xã hội. Nếu không nghĩ theo kiểu đầu tư “một vốn bốn mươi lời” thì không khi nào chúng ta có đủ năng lực để giải quyết ngay cả một vài vấn đề xã hội chính yếu.

Cơ Chế và Ý Chí

Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Muốn tạo sức mạnh, cộng đồng người Việt cần đạt ít ra một trong ba yếu tố: tài chánh, số đông, kiến thức.

Có hai cách để đạt các yếu tố này. Thứ nhất là dùng ý chí. Một nhóm người, với niềm tin mãnh liệt và bản lãnh thu hút, đứng ra đôn đốc, huy động quần chúng. Thứ hai là gầy dựng một cơ chế tự tồn để thúc đẩy và tạo phương tiện cho quần chúng tuỳ nghi tham gia.

Biểu hiện cho phương thức duy ý chí là những khẩu hiệu, những tấm gương anh hùng liệt nữ, những ca ngợi quá khứ vàng son và chiến công hiển hách, và hình ảnh lãnh tụ phi thường, bất khả xâm phạm. Tất cả với mục đích khích động ý chí của quần chúng.

Gầy Dựng Thực Lực Chính Trị

Xem kết quả: / 3
Bình thườngTuyệt vời 

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Trong nền dân chủ Hoa Kỳ, muốn tạo ảnh hưởng chính trị chúng ta cần ít ra một trong ba yếu tố: tài chánh, số đông, và kiến thức. Các công ty lớn, các đại tài phiệt thường xuyên sử dụng sức mạnh tài chánh để ảnh hưởng đến chính sách quốc gia, từ cấp liên bang xuống đến cấp địa phương, nhằm bảo vệ quyền lợi củûa họ. Ngược lạïi, người dân Hoa Kỳ bình thường, nếu được hỏi, chẳng mấy ai biết ngay lúc này những đạo luật nào đang được tranh cãi hay biểu quyết ở Quốc Hội.

Chỉ một nhóm rất nhỏ những chuyên viên vận động hành lang là theo dõi và tác động đến tiến trình lập pháp của Hoa Kỳ. Và chỉ có những thế lực nào đủ năng lực tài chánh đêå đài thọ cho những chuyên viên này thì mới thực sự có ảnh hưởng đến chính sách.

Lãnh Đạo Tài, Lãnh Đạo Tồi

Xem kết quả: / 16
Bình thườngTuyệt vời 

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Khi cần thoát ra khỏi cơn khủng hoảng hay một vấn nạn, chúng ta cần người lãnh đạo.

Lãnh đạo là khả năng dẫn đường, đưa tập thể từ hiện trạng xấu đến một hoàn cảnh tốt đẹp hơn. Tập thể có thể là tổ chức, công ty, cộng đồng, quốc gia, hay cả nhân loại. Người lãnh đạo phải có tầm nhìn xa, chỉ ra được điểm mốc cho cả hành trình. Không những vậy, người lãnh đạo còn phải biết chuyển ý tưởng thành hành động, để đoàn người cùng nhịp bước tiến lên.

Đó là lãnh đạo. Còn lãnh đạo tài là người tạo ra được cơ chế có khả năng tự vận hành dài lâu mà không cần đến mình nữa. Lãnh đạo tài có thể ví như người chế tạo ra chiếc đồng hồ, ai muốn sử dụng chỉ cần lên dây cót mà chẳng cần biết đến người thiết kế ra nó.

Trang 10 trong tổng số 10