Vấn Đề & Chính Sách

Người Việt Được Gởi Tu Nghiệp Tại Uỷ Hội Nhân Quyền Ở Hạ Viện

Mạch Sống, ngày 6 tháng 11, 2013

Một người trẻ Việt vừa đến làm việc tại Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos ở Hạ Viện để giúp tăng tiếng nói của cộng đồng Việt ở Hoa Kỳ trong những vấn đề liên quan đến nhân quyền ở Việt Nam.

Cô Elise Hồ Xuân Phương, đến từ Phoenix, Arizona, được tuyển vào làm tại Uỷ Hội Nhân Quyền Tom Lantos qua chương trình tài trợ tu nghiệp do một số cá nhân, nhóm và tổ chức người Việt chung sức thực hiện.  Quỹ học bổng này do BPSOS quản lý.

“Đây là bước quan trọng để tập thể người Việt ở hải ngoại yểm trợ công cuộc tranh đấu cho nhân quyền của đồng bào trong nước”, Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc BPSOS, nói.

Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam Vào Thượng Viện

Mạch Sống, ngày 6 tháng 11, 2013

Ngày hôm nay hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã đưa Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam vào Thượng Viện.

TNS John Cornyn (Cộng Hoà, TX) và TNS John Boozman (Cộng Hoà, AR) đồng bảo trợ dự luật Nhân Quyền Cho Việt Nam, chiếu theo ngôn ngữ của dự luật HR 1897 đã được thông qua Hạ Viện với đa số áp đảo.

 

Hạ Viện Hoa Kỳ Biểu Quyết về Nhân Quyền Việt Nam

Xem kết quả: / 3
Bình thườngTuyệt vời 

Quốc Vinh
SBS Audio and Language

Uỷ Ban Đối Ngoại của Hạ Viện Hoa Kỳ biểu quyết và đã thông qua Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam (HR 1897) hôm 27/6.

Luật Nhân quyền cho Việt Nam 2013 mang số hiệu HR 1897 do dân biểu Chris Smith đề xướng và được các nghị sĩ của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đồng bảo trợ nêu ra các biện pháp giúp thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam.

Ngày Vận Động cho Nhân Quyền Việt Nam Khởi Sự ở Quốc Hội Mỹ

Xem kết quả: / 8
Bình thườngTuyệt vời 

Trà Mi-VOA
03.06.2013

Đông đảo người Việt trên khắp nước Mỹ hôm nay tề tựu về thủ đô Washington DC để tham gia cuộc vận động tại Quốc Hội Hoa Kỳ kêu gọi thúc đẩy cải thiện thực trạng nhân quyền ở Việt Nam.

8 Tháng 5: Công Bố Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam

Xem kết quả: / 2
Bình thườngTuyệt vời 

Mạch Sống, ngày 1 tháng 5, 2013

Văn phòng của Dân Biểu Christopher Smith cho biết sẽ thực hiện buổi họp báo để công bố Luật Nhân Quyền Cho Việt Nam, sẽ đưa vào Hạ Viện ngày 8 tháng 5 tới đây. Một số vị dân biểu đã đồng ý tham gia buổi họp báo, bắt đầu lúc 9:30 giờ sáng vào cùng ngày.

Trang 10 trong tổng số 19