Thống Kê Dân Số

Tạo Thế Đứng Cho Cộng Đồng Qua Kiểm Tra Dân Số

Xem kết quả: / 2
Bình thườngTuyệt vời 

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Trong xã hội dân chủ, dân số là một trong những yếu tố quyết định thế đứng của một cộng đồng. Từ dân số có thể quy ra số cử tri ở trong vùng, số người đi bỏ phiếu trong các cuộc tranh cử, số người tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ… Sắp tới đây, cộng đồng chúng ta sẽ có một cơ hội để tạo thế đứng của mình trong xã hội Hoa Kỳ qua con số: tham gia kiểm tra dân số.

Cứ 10 năm chính phủ Hoa Kỳ lại tổ chức kiểm tra dân số một lần. Dựa vào đó các chính quyền từ liên bang đến tiểu bang và địa phương thiết lập các chương trình an sinh hay sức khoẻ, để mở nhà trẻ hay trung tâm sinh hoạt cao niên, để tuyển giáo viên hay cảnh sát, để quyết định ngân sách và chính sách. Dựa vào đó, các công ty, hãng xưởng, thương nghiệp lập kế hoạch đầu tư, phát triển, tiếp thị hay mướn nhân viên. Dựa vào đó các tổ chức phục vụ dân sinh đề ra những dự án tạo phúc lợi, huy động tình nguyện viên, tổ chức gây quỹ. Và dựa vào đó, cộng đồng chúng ta có thể lập sách lược để tập hợp quần chúng, vận động chính sách, đào tạo nhân sự, phát triển nội lực.

Trang 2 trong tổng số 2