Đi Làm Việc Nghĩa Như Là Đi Buôn

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Người đi buôn phải tính toán kỹ lưỡng để có lời, phải lập kế hoạch kinh doanh để biết được số vốn đầu tư, thời kỳ huề vốn, và những yếu tố tạo lợi nhuận.

Trong việc phục vụ xã hội, ảnh hưởng đến bao mạng sống, thì người ta lại thường qua loa, thích đâu làm đó, rồi tính sau. Lẽ ra người làm việc nghĩa phải tính toán chi li hơn người đi buôn. Nếu thương gia chủ trương “một vốn bốn lời” thì người cán bộ xã hội phải nghĩ “một vốn bốn mươi lời” mới phải.

Mỗi năm ở Hoa Kỳ chỉ 3% tài sản quốc gia được dành cho các tổ chức thiện nguyện và tôn giáo để đối phó với trùng trùng điệp điệp các vấn đề xã hội. Nếu không nghĩ theo kiểu đầu tư “một vốn bốn mươi lời” thì không khi nào chúng ta có đủ năng lực để giải quyết ngay cả một vài vấn đề xã hội chính yếu.

Cơ Chế và Ý Chí

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Muốn tạo sức mạnh, cộng đồng người Việt cần đạt ít ra một trong ba yếu tố: tài chánh, số đông, kiến thức.

Có hai cách để đạt các yếu tố này. Thứ nhất là dùng ý chí. Một nhóm người, với niềm tin mãnh liệt và bản lãnh thu hút, đứng ra đôn đốc, huy động quần chúng. Thứ hai là gầy dựng một cơ chế tự tồn để thúc đẩy và tạo phương tiện cho quần chúng tuỳ nghi tham gia.

Biểu hiện cho phương thức duy ý chí là những khẩu hiệu, những tấm gương anh hùng liệt nữ, những ca ngợi quá khứ vàng son và chiến công hiển hách, và hình ảnh lãnh tụ phi thường, bất khả xâm phạm. Tất cả với mục đích khích động ý chí của quần chúng.

Gầy Dựng Thực Lực Chính Trị

Xem kết quả: / 2
Bình thườngTuyệt vời 

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Trong nền dân chủ Hoa Kỳ, muốn tạo ảnh hưởng chính trị chúng ta cần ít ra một trong ba yếu tố: tài chánh, số đông, và kiến thức. Các công ty lớn, các đại tài phiệt thường xuyên sử dụng sức mạnh tài chánh để ảnh hưởng đến chính sách quốc gia, từ cấp liên bang xuống đến cấp địa phương, nhằm bảo vệ quyền lợi củûa họ. Ngược lạïi, người dân Hoa Kỳ bình thường, nếu được hỏi, chẳng mấy ai biết ngay lúc này những đạo luật nào đang được tranh cãi hay biểu quyết ở Quốc Hội.

Chỉ một nhóm rất nhỏ những chuyên viên vận động hành lang là theo dõi và tác động đến tiến trình lập pháp của Hoa Kỳ. Và chỉ có những thế lực nào đủ năng lực tài chánh đêå đài thọ cho những chuyên viên này thì mới thực sự có ảnh hưởng đến chính sách.

Hiểu Biết Về Chính Trị Hoa Kỳ

Ts. Nguyễn Đình Thắng

Quanh cuộc tranh cử ghế dân biểu liên bang vừa qua ở Hạt 47 California những luận cứ đưa ra trong cộng đồng người Việt để yểm trợ hay bài xích một ứng cử viên có khi mang nặng tính suy diễn chủ quan. Tôi không có ý kiến vào lúc ấy để tránh ấn tượng là đang vận động cho người này hoặc người kia.

Nay cuộc tranh cử đã xong, tôi đưa ra một số tiêu chuẩn mà cộng đồng chúng ta nên dùng từ nay để nhận xét về một vị dân cử lập pháp.

Tiêu chuẩn đầu tiên phải là những hoạt động và thành quả lập pháp, nghĩa là bao nhiêu đạo luật do chính người ấy là tác giả và trong số đó bao nhiêu đã trở thành luật. Còn các hoạt động không thuộc lãnh vực lập pháp như họp báo, ra văn thư, tham gia các sinh hoạt của cộng đồng, lập phái đoàn đi Việt Nam, v.v. chỉ là hoạt động bên lề, phụ thêm.

Trang 91 trong tổng số 91