Truyền Thanh

Gỏi Bưởi Hổn Hợp

Xem kết quả: / 2
Bình thườngTuyệt vời 

Đầu Bếp: Văn Thanh | Nguồn Tài Liệu: Phụ Nữ Atlanta Nấu Ăn |

Tải Xuống | Duration: 11:04 | Date: Mar 5, 2011

Cá Rang Muối

Xem kết quả: / 2
Bình thườngTuyệt vời 

Đầu Bếp: Văn Thanh | Nguồn Tài Liệu: Phụ Nữ Atlanta Nấu Ăn |

Tải Xuống | Duration: 8:25 | Date: Feb 19, 2011

Cá Nướng Da Giòn

Xem kết quả: / 5
Bình thườngTuyệt vời 

Đầu Bếp: Văn Thanh | Nguồn Tài Liệu: Phụ Nữ Atlanta Nấu Ăn |

Tải Xuống | Duration: 11:58 | Date: Feb 5, 2011

Cơm Hải Sản Thái Lan

Xem kết quả: / 2
Bình thườngTuyệt vời 

Đầu Bếp: Văn Thanh | Nguồn Tài Liệu: Phụ Nữ Atlanta Nấu Ăn |

Tải Xuống | Duration: 8:50 | Date: Jan 8, 2011

Cơm Đùi Gà

Xem kết quả: / 2
Bình thườngTuyệt vời 

Đầu Bếp: Văn Thanh | Nguồn Tài Liệu: Phụ Nữ Atlanta Nấu Ăn |

Tải Xuống | Duration: 9:00 | Date: Jan 8, 2011

Trang 3 trong tổng số 12