Việt Nam

Đòi Tài Sản: Lập phái đoàn gặp các Thượng Nghị Sĩ của MD và VA

Xem kết quả: / 4
Bình thườngTuyệt vời 
  • Đoàn cử tri gốc Việt họp với văn phòng TNS Ted Cruz ở Dallas, Texas

BPSOS, ngày 14 tháng 1, 2018

http://machsongmedia.com

Tổ chức BPSOS đang tổ chức các đoàn cử tri gốc Việt để họp với văn phòng của 2 TNS Chris Van Hollen va Ben Cardin ở Maryland và TNS Mark Warner ở Virginia cho tuần cuối của tháng 1, với mục đích kêu gọi sự ủng hộ của các thượng nghị sĩ này cho Chương Trình Đòi Tài Sản mà BPSOS phát động vào tháng 8 năm ngoái.

“Chúng tôi cố gắng để vào cuối tháng 2 sẽ có 15 đến 20 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ và một con số tương đương các dân biểu Hạ Viện cùng gửi văn thư cho Tổng Thống Donald Trump và Ngoại Trưởng Rex Tillerson về tình trạng tài sản của công dân Hoa Kỳ bị chiếm đoạt ở Việt Nam,” Ts. Nguyễn Đình Thắng, Tổng Giám Đốc kiêm Chủ Tịch BPSOS, nói.

Theo Ông, đây sẽ là văn thư chính thức đầu tiên từ Quốc Hội kêu gọi chính quyền Hoa Kỳ mở chương trình đòi bồi thường tài sản cho người Mỹ gốc Việt.

Về số hồ sơ, BPSOS cho biết là hiện đã nhận được 231 hồ sơ.

“Chúng tôi cố gắng đạt con số 550 hồ sơ vào giữa tháng 3, và khoảng 2 nghìn hồ sơ vào cuối năm nay”, Ts. Thắng nói.

Đoàn cử tri gốc Việt tại văn phòng của TNS Ted Cruz, ngày 12/01/2018 (ảnh Báo Trẻ)

Đòi tài sản: đoàn cử tri gốc Việt gặp Phó Giám Đốc Tiểu Bang của tân TNS Cali

Xem kết quả: / 3
Bình thườngTuyệt vời 
  • Kế tiếp sẽ là các tiểu bang Washington, Georgia, North Carolina và Maryland

Mạch Sống, ngày 4 tháng 1, 2018

http://machsongmedia.com

Ngày 3 tháng 1, văn phòng ở Los Angeles của TNS Kamala Harris (Dân Chủ, California) tiếp đón phái đoàn gồm những cử tri gốc Việt ở vùng Nam California đã bị chế độ cộng sản ở Việt Nam chiếm đoạt tài sản.

Cô Heather Hutt, vị Phó Giám Đốc Tiểu Bang, cho biết đây là một vấn đề mới lạ đối với TNS Harris. Phái đoàn 10 người do BPSOS phối hợp vừa trình bày tình hình tổng quát vừa dẫn chứng với các trường hợp cá nhân cụ thể.

Ông Tuấn Nguyễn, Phối Hợp Viên Cộng Đồng của BPSOS đến từ Florida và là người hướng dẫn phái đoàn, cho biết là các nhân viên của TNS Harris còn rất mới nên chưa nắm vững luật Hoa Kỳ về bảo vệ tài sản của công dân.

“Cô Heather rất sốt sắng và chịu khó lắng nghe,” Ông Tuấn tường thuật. “Sau khi đặt nhiều câu hỏi và được trả lời, Cô Heather cho biết là sẽ tường trình cấp trên để rồi nhận chỉ thị tối hậu từ TNS Harris.”

TNS Harris vừa đắc cử và nhậm chức chưa đầu 1 năm. Các nhân viên của Bà ấy phần lớn mới được tuyển vào và chưa có nhiều kinh nghiệm.

Sau buổi họp, văn phòng trung ương của BPSOS ở Virginia đã gửi cho Cô Heather thêm tài liệu về luật Hoa Kỳ, cùng với danh sách 82 cử tri gốc Việt ở tiểu bang California có tài sản bị chiếm đoạt.