Đòi tài sản: đoàn cử tri gốc Việt gặp Phó Giám Đốc Tiểu Bang của tân TNS Cali

Xem kết quả: / 3
Bình thườngTuyệt vời 
  • Kế tiếp sẽ là các tiểu bang Washington, Georgia, North Carolina và Maryland

Mạch Sống, ngày 4 tháng 1, 2018

http://machsongmedia.com

Ngày 3 tháng 1, văn phòng ở Los Angeles của TNS Kamala Harris (Dân Chủ, California) tiếp đón phái đoàn gồm những cử tri gốc Việt ở vùng Nam California đã bị chế độ cộng sản ở Việt Nam chiếm đoạt tài sản.

Cô Heather Hutt, vị Phó Giám Đốc Tiểu Bang, cho biết đây là một vấn đề mới lạ đối với TNS Harris. Phái đoàn 10 người do BPSOS phối hợp vừa trình bày tình hình tổng quát vừa dẫn chứng với các trường hợp cá nhân cụ thể.

Ông Tuấn Nguyễn, Phối Hợp Viên Cộng Đồng của BPSOS đến từ Florida và là người hướng dẫn phái đoàn, cho biết là các nhân viên của TNS Harris còn rất mới nên chưa nắm vững luật Hoa Kỳ về bảo vệ tài sản của công dân.

“Cô Heather rất sốt sắng và chịu khó lắng nghe,” Ông Tuấn tường thuật. “Sau khi đặt nhiều câu hỏi và được trả lời, Cô Heather cho biết là sẽ tường trình cấp trên để rồi nhận chỉ thị tối hậu từ TNS Harris.”

TNS Harris vừa đắc cử và nhậm chức chưa đầu 1 năm. Các nhân viên của Bà ấy phần lớn mới được tuyển vào và chưa có nhiều kinh nghiệm.

Sau buổi họp, văn phòng trung ương của BPSOS ở Virginia đã gửi cho Cô Heather thêm tài liệu về luật Hoa Kỳ, cùng với danh sách 82 cử tri gốc Việt ở tiểu bang California có tài sản bị chiếm đoạt.