Tổng kết gây quỹ yểm trợ hoạt động quốc tế của BPSOS, ngày 28 tháng 4

Xem kết quả: / 4
Bình thườngTuyệt vời 
 • Chương trình gây quỹ năm 2017 sẽ tiếp tục ở nhiều thành phố

Ngày 9 tháng 5, 2017

http://machsongmedia.com

Thưa Quý Vị Ân Nhân:

Chúng tôi xin hoan hỉ thông báo rằng buổi gây quỹ vừa qua đã thu được tổng cộng US $30,931 sau khi trừ chi phí. Khoản đóng góp này không tính kể $3,000 do nhóm thân hữu của Bà Ngô Thị Hiền để tài trợ máy điện toán cho chương trình huấn luyện người viết báo cáo vi phạm nhân quyền, và $500 của Ông Andy Trần đóng góp tại buổi gây quỹ nhưng chỉ định cho Nhóm Tinh Thần Đoàn Kết Phật Giáo ở trong nước. Chúng tôi cũng không tính các khoản đóng góp đã hứa nhưng chưa gởi đến.

Các hoạt động quốc tế của BPSOS, được chính thức khởi xướng năm 2005 nhằm:

 1. Giải cứu đồng bào bị buôn làm nô lệ lao động hay tình dục
 2. Bảo vệ đồng bào tiếp tục đi tị nạn ở các quốc gia lân cận
 3. Can thiệp và hỗ trợ cho các nhà tranh đấu nhân quyền bị lâm nạn hay tù đày
 4. Thực hiện kế hoạch 10 năm dân chủ hoá Việt Nam

Chính nhờ lòng tin yêu và sự yểm trợ ân tình của quý đồng hương mà trong 10 năm qua chúng tôi đã đạt nhiều thành quả. Những thành quả đáng kể trong hoạt động quốc tế của riêng năm 2016 bao gồm:

 1. Hai luật về nhân quyền được Hoa Kỳ ban hành, với biện pháp chế tài nhắm trực tiếp vào các giới chức chính quyền vi phạm nhân quyền nghiêm trọng hay tham nhũng lớn.
 2. Tiếng nói của xã hội dân sự Việt Nam đến được nhiều diễn đàn khu vực và quốc tế, kể cả ở Thái Lan, Nam Dương, Đài Loan, Hàn Quốc, Sri Lanka, Đông Timor, Phi Luật Tân và Hoa Kỳ.
 3. Thêm 300 người ở trong nước được đào tạo về nhân quyền, về báo cáo vi phạm nhân quyền, hay về kỹ năng tổ chức.
 4. 30 bản báo cáo vi phạm nhân quyền được nộp cho LHQ, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Uỷ Hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, Bộ Ngoại Giao Canada, và một số chính quyền Âu Châu.
 5. 15 nhóm ở hải ngoại đã kết nghĩa “cặp đôi” với các cộng đồng và tổ chức XHDS ở Việt Nam.
 6. Văn phòng pháp lý của BPSOS ở Thái Lan can thiệp và bảo vệ cho trên 400 đồng bào đang xin tị nạn ở Thái Lan, với nhiều trường hợp được công nhận tư cách tị nạn và đã đi định cư.
 7. Chúng tôi xin được $65,000 trợ cấp khẩn cấp cho 23 người đấu tranh nhân quyền bị lâm nạn.

Trong 4 tháng đầu năm 2017 chúng tôi đã:

 1. Nộp cho chính phủ Hoa Kỳ và LHQ danh sách 98 tù nhân tôn giáo.
 2. Nộp cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ danh sách trên 168 thủ phạm đàn áp nhân quyền liên can đến 6 hồ sơ đề nghị chế tài.
 3. Huấn luyện 60 người ở trong nước về báo cáo vi phạm nhân quyền.
 4. Xin được $28,800 trợ cấp khẩn cấp cho 11 nhà đấu tranh bị lâm nạn hay tù đày.

Chúng tôi hoàn toàn trông cậy vào sự ủng hộ của Quý Ân Nhân để tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quốc tế trong năm 2017. Gần 85% ngân sách cho các hoạt động này là do những đóng góp cá nhân từ đồng hương trong cộng đồng.  Kèm đây là ngân sách hoạt động quốc tế của BPSOS trong năm 2016 và những con số dự kiến cho năm 2017.

Xin chân thành cảm ơn Quý Vị Mạnh Thường Quân đã tham gia và đóng góp cho buổi gây quỹ ngày 28 tháng 4 ở Bắc Virginia được thành công. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn rất nhiều vị Mạnh Thường Quân, Mỹ có và Việt có, đã gửi tiền yểm trợ dù không đến dự.

Buổi gây quỹ vừa qua là buổi gây quỹ thứ 2 trong chuỗi chương trình gây quỹ năm 2017 cho các hoạt động quốc tế của BPSOS. Buổi gây quỹ đầu diễn ra ngày 16 tháng 4 ở Raleigh. Các buổi gây quỹ kế tiếp đã chọn ngày gồm: Oklahoma City ngày 24 tháng 06, Orange County ngày 22 tháng 07, San Jose ngày 23 tháng 07, Houston ngày 16 tháng 09, và Atlanta ngày 28 tháng 10. Ngoài ra các buổi gây quỹ chưa định ngày đang được sắp xếp tại: Dallas-Fort Worth,  Detroit, Milwaukee, Minneapolis, Kansas City, San Antonio, Seattle, và Edmonton (Canada). Chúng tôi mong đón nhận sự yểm trợ của quý đồng hương ở những địa phương kể trên.

Dù không thể tham gia các buổi gây quỹ, quý vị vẫn có thể đóng góp cho công việc bảo vệ đồng bào và dân chủ hoá đất nước bằng cách “trực tuyến” tại https://www.bpsos.org hoặc gửi ngân phiếu cho:

BPSOS/CSD
6066 Leesburg Pike, Suite 100
Falls Church, VA 22041 USA

Mọi đóng góp đều có thể khai trừ thuế ở Hoa Kỳ.

Kính thư,

Ts. Nguyễn Đình Thắng
Tổng Giám Đốc & Chủ Tịch


Bài liên quan:

Khắp nước, đất cằn sẽ nở hoa – nếu mỗi người cấy một mầm dân chủ cho Việt Nam
http://machsongmedia.com/vietnam/danchu/1215-2017-05-07-03-57-01.html

Hoạt Động Quốc Tế của BPSOS

Ngân sách năm 2016 (tròn số):

Tổng Thu: $502,410

 • Đóng góp của nhóm Tinh Thần Hào Kiệt và thân hữu: $87,500
 • Gây quỹ: $158,350
 • Các mạnh thường quân: $94,660
 • Đóng góp của các công ty: $28,880
 • Các cấp khoản: $115,520
 • Các cấp khoản trợ cấp khẩn cấp: $17,500

Tổng Chi: $470,360

 • Huấn luyện và phát huy nội lực cho các cộng đồng tôn giáo và tổ chức XHDS ở Việt Nam: $235,620
 • Bảo vệ đồng bào đang xin tị nạn và nạn nhân buôn người ở Thái Lan: $130,720
 • Trợ giúp khẩn cấp các tù nhân lương tâm và các người tranh đấu bị lâm nạn:  $58,780
 • Chi phí điều hành, văn phòng, vận chuyển, liên lạc: $45,240

Tồn quỹ cuối năm 2016: $65,000

Ngân sách dự kiến năm 2017 (tròn số):

Tổng Thu: $590,000

• Nhóm Tinh Thần Hào Kiệt và thân hữu: $175,000

• Các buổi gây quỹ: $175,000

• Các cấp khoản: $150,000

• Đóng góp của đồng hương: $90,000

Tổng Chi: $567,000

• Bảo vệ người tị nạn ở Thái Lan và các cộng đồng bị đàn áp ở Việt Nam: $316,000

• Các chi phí hành chánh, cơ sở: $44,000

• Hội nghị ở Đông Nam Á: $40,000

• Các đề án tài trợ cho xã hội dân sự: $75,000

• Chương trình huấn luyện và gây quỹ: $92,000

Tồn quỹ cuối năm 2017: $88,000


Danh Sách Mạnh Thường Quân (cập nhật ngày 28 tháng 04 năm 2017)

Mr. & Mrs. Alan Frank - Eden Center

Dr. Grant McLure - Counterparts

Ông Ngô Ngọc Hùng, Đài Việt Nam Hải Ngoại

Ông Lê Hữu Em, Chủ Tịch Hội Quảng Đà


Bà Diễm Phạm - Bà Đông Bùi, Hội Bạn Đồng Hành – VA


Bà Hồng Phạm, Renauld Consulting


Ket Doan Association


Ông Nguyễn Thái Hùng Nguyễn, Better Homes & Garden Real Estate


Bà Nguyễn Đình Thung


Bà Ngô Thị Hiền


Ông Nguyễn Minh Đức


Ông Andy Trần


Ông Bà Huỳnh Hiền & Hùng


Ông Nguyễn Đình Tiến


Ông Bà Nguyễn An


Ông Bà Đặng Hoan & Tonia


Ông Bà Dương Tuyết & Nguyễn Bảo


Ông Bà Lê Trinh


Ông Bà Khổng Trang & Bảo


Anh Nguyễn Long


Mr. Mark Magnussen


Cô Mã Tiểu Linh


Bà Lê Thị Mỹ & Bà Hoa NguyễnCác Quý Khách


Ông Nguyễn Mậu Trinh, Chủ Tịch Hội Cao Niên vùng Hoa Thịnh Đốn

Bà Lê Thị Nhị, Nhà Việt Nam

Bà Lê Tống Mộng Hoa , Hội Tình Thương VA

Bà Minh Nguyệt Oakberg, Báo Hoài Hương

Các thành viên Hội NOVAL-DC

Ông Bà Nguyễn Văn Đặng

Ông Bà Bác Sĩ Trần Văn Sáng

Hội đồng quản trị của BPSOS: Long Nguyễn, Julia Pham, Tammy Goddard & An Nguyễn

Ông Dave Nguyễn - AA Success

Nghệ sĩ trình diễn miễn phí và các thiện nguyện viênCa Sĩ Thu Hoài & Ông David Trương
Ca Sĩ Nguyễn Phi Yến
Ca Sĩ Archie Castro
Ca Sĩ Thiền Vị
MC Thịnh Nguyễn

Ông Thanh keyboard


Bà Hạnh Nhân


Cô San SanCÁC NHÀ BẢO TRỢ

DANH MỤC

Bà Xuân Oanh & Xuân Hoàng - Jewelry Depot

Jewelry Set (necklace, earing, & ring) - Designed by New Island

Dupont Jewerly - Eden Center

14K gold necklace

Ngọc Anh restaurant (inside Eden Center)

$100 Gift Certificate

New Seasons Restaurant & Bar

$200 Gift Certificate

Phở VietFlare (Alexandria)

$100 Gift Certificate

Phở Hot (Annandale)

$100 Gift Certificate

Bánh Cuốn Sai Gon-Bà Nguyễn Ngọc Thu Sương (inside Eden Center)

$100 Gift Certificate

Ông Bà Vạn Lợi/Phan Ngọc - Alexandria

Rice cooker, album, blender, photo album

Optimal Dental Center

Dental Care package

Hai Gross Nail & Beauty Spa

$200 Gift Certificate

California Shabu Shabu

$50 Gift Certificate

Phương Hair & Beauty Salon

$100 Gift Certificate


MẠNH THƯỜNG QUÂN ỦNG HỘ TÀI CHÁNH

SỐ TIỀN

Hien Duyen Khuu

$1,500.00

NCS Technologies

$1,500.00

TrangKhanh Tran

$1,500.00

An Danh

$1,000.00

Andy Tran

$1,000.00

Counterpart Organization

$1,000.00

Eden Center

$1,000.00

Minh Thu Ngo

$1,000.00

Thang & Phuong Nguyen

$1,000.00

Charity Group of VA Affection

$800.00

Anh Nguyen (State Farm)

$500.00

Hai Minh Huynh

$500.00

Impression Dental (Nha Si Bao)

$500.00

LHN International

$500.00

Sang Van Tran

$500.00

Duc N. Dang

$400.00

Cher Liang-Hot & Gle Phul Krajan

$300.00

Thuy Duc Nguyen

$300.00

Quynh Mai Ta & Chris Truong

$230.00

Anh Tuan Dinh & Dien-Hoa Nguyen

$200.00

Anh V. Le & Phat T Nguyen

$200.00

Bich Duyen Dang

$200.00

Hiep Le

$200.00

Hoi Ban Dong Hanh

$200.00

Hoi Than Huu Quang Da

$200.00

Timothy Nguyen

$200.00

Tin Nguyen

$200.00

Chau That Ton & Boi Anh Bui Ton

$200,00

Col. (ret.) William Ridley

$200.00

Linh Thuy Khuu

$160.00

Mai Nguyen

$150.00

TK's Friend

$150.00

Duc's Clients

$120.00

Kim Ha & Xuan Ly

$120.00

Better Homes & Gardens (Thai Hung Nguyen)

$100.00

Hai Van Tran

$100.00

Hoang Hung Ngo

$100.00

Hung Do & Hien Minh Le

$100.00

Jackie Bong Wright

$100.00

Lan Thi Cung & Hiep Quang Pham

$100.00

Leslie Wong & Binh Tieu

$100.00

My Thi Le

$100.00

Ngoc Han (Ban 31)

$100.00

Orange County Construction & Co Inc.

$100.00

Quoc Quan Nguyen

$100.00

Radio Viet Nam Hai Ngoai

$100.00

Table 33

$100.00

Thanh Hai Ngo

$100.00

Tieng Kim Nguyen

$100.00

Tuan Phan

$100.00

Voice of Vietnamese American

$100.00

Ngoc Pho Weigel

$70.00

An Trieu

$50.00

Binh Thanh Do & Phong Quang Ngo

$50.00

C F Alliance Insurance Services

$50.00

Chris H Ngo

$50.00

Chris Nguyen

$50.00

Hiep Quan Phan

$50.00

Hoan Dang

$50.00

Jennifer Ly

$50.00

My Phuong Tran & Edward Nguyen

$50.00

Phuong Ngoc Tulu

$50.00

Thanh Van Tran

$50.00

Thuy Lan Phan

$50.00

Viet Hai's Mother

$50.00

Vu Phan

$50.00

Van Thu Nguyen

$40.00

An Danh

$20.00

Mai Tam's Mother

$20.00Add comment


Security code
Refresh